Komunikat Dyrektora z dnia 28.04.2020r.
Dodane przez mpiasecka dnia 28/04/2020 15:55:54

Komunikat nr 12
Dyrektora Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim
z dnia 28.04.2020r.

Uczniowie Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim

Decyzją władz państwowych zawieszenie zajęć w szkołach przedłużono do 24.05.2020r.

Ogłoszono również terminy przeprowadzenia egzaminów maturalnych, które rozpoczną się od dnia 08.06.2020r.

Egzaminy zawodowe rozpoczną się w dniu 22.06.2020r. Egzaminy, które będą odbywać się na terenie szkoły będą organizowane w taki sposób, aby maksymalnie spełniać przepisy sanitarne.
Szczegóły w tym zakresie podamy w terminie późniejszym przed terminem egzaminu.

Nie będzie matur – tzw. części ustnej z j. polskiego i j. obcego –odbędą się natomiast wszystkie egzaminy część pisemna – na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
Egzaminy zawodowe będą odbywać się w części pisemnej ( teoretycznej) i praktycznej.

Na dzień dzisiejszy nie wiemy czy 25 maja uczniowie wrócą do szkół, dlatego ponownie apeluję do wszystkich uczniów, aby wykonywali polecenia nauczycieli, zapoznawali się z nowymi tematami i odsyłali zadawane prace, aby uzyskiwać oceny do klasyfikacji na koniec roku szkolnego.

Jeżeli uczeń ma problemy techniczne i nie może przesyłać swoich prac do nauczycieli, to proszę, aby zgłaszać to do wychowawców i do nauczycieli danego przedmiotu drogą e-mail, przez dziennik elektroniczny lub telefonicznie również na sekretariat szkoły tel.: 34/3594216.

Jeżeli istnieje potrzeba uzyskania zaświadczenia lub innego dokumentu ze szkoły to informuję, że sekretariat szkoły jest czynny i można zadzwonić na nr tel.: 34/3594216 i przedstawić swoją sprawę w celu załatwienia.

Zachowujcie się odpowiedzialnie i bezpiecznie stosujcie się do zaleceń władz rządowych życzę wytrwałości i zdrowia.

Dyrektor Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim
Bogusław Łazik

Rozszerzona zawartość newsa