Komunikat Dyrektora z dnia 01.06.2020r.
Dodane przez mpiasecka dnia 01/06/2020 14:18:59

Komunikat nr 14
Dyrektora Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim
z dnia 01.06.2020r.

Uczniowie Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim

Od dnia 01.06.2020r. uczniowie mają możliwość przychodzenia do szkoły na konsultacje z nauczycielami poszczególnych przedmiotów. Harmonogram konsultacji jest dostępny na dzienniku elektronicznym. Komunikat z dnia 28.05.2020r.

Zdecydowana większość naszych uczniów jest aktywna w zdalnym nauczaniu – przesyłają wykonane prace i uzyskują oceny.
Jest też grupa uczniów, którzy z różnych powodów są mało aktywni i nie nadsyłają prac, albo przesyłają bardzo niewiele.

Zbliża się czas wystawiania ocen rocznych – ostatecznie do 17.06.2020r. – zachęcam uczniów, którzy chcą uzupełnić zaległości lub poprawić oceny do przychodzenia na spotkania konsultacyjne z nauczycielami.
Naszym głównym celem jest, aby nikt z uczniów nie pozostał bez pomocy w trudniej sytuacji z ocenami i aby wszyscy uzyskali promocje do następnej klasy.

Dzisiaj wiadomo, że do końca roku szkolnego nie będzie pełnego powrotu do szkoły z uwagi na pandemię. Dyrekcja i nauczyciele chcemy jeżeli to będzie możliwe zorganizować rozdanie świadectw i nagród 26.06.2020r. na zakończenie roku szkolnego. Nie będzie z pewnością wspólnego spotkania na Sali gimnastycznej, ale spotkania z wychowawcami klas.

Przed nami matura od 08.06.2020r., a później od 22.06.2020r. egzaminy zawodowe. Zachęcam uczniów klas III-ch, którzy będą zdawali egzaminy zawodowe do konsultacji z nauczycielami w szkole.

Życzę wytrwałości w ostatnich tygodniach nauki w tym roku szkolnym i wszyscy mamy nadzieję, że od września będziemy w szkole na zajęciach stacjonarnych.

Pozdrawiam
Dyrektor Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim
Bogusław Łazik


Rozszerzona zawartość newsa